Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

KOMUNIKATY I INFORMACJE

Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Otwarty konkurs (III) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r. - 04.02.2020r.2020-02-04-
Otwarty konkurs (II) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r. - 02.01.2020r.2020-01-02-
Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r.2019-12-03-
ŁAWNICY2019-06-10-
Raport o stanie gminy Linia za 2018 r.2019-05-31-
Pomoc publiczna - umorzenia za 20182019-05-29-
Otwarty konkurs (3) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 20192019-02-28-
Harmonogram zebrań wiejskich 20192019-02-13-
Otwarty konkurs (2) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 20192019-02-12-
Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji grantowej na rok 20192019-01-08-
Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 20192019-01-08-
Droga Nawcz - Osiek Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego2019-01-03-
Pozwolenie na inwestycję drogową Nawcz-Osiek2018-11-19-
Rozbudowa drogi powiatowej Nawcz Osiek - obwieszczenie "Wody Polskie"2018-11-07-
Kontrola Gminnego Domu Kultury2018-10-17-
Zawiadomienie GD.ZUZ.3.421.443.2018.852018-10-04-
Informacja - Wybory Samorządowe2018-10-04-
MAŁE GRANTY 20182018-05-16-
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji lokalizacji celu publ. dz. 602, 582018-07-11-
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji lokalizacji celu publ. dz. 248/31, 248/46,248/32, 248/452018-07-11-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2018-07-06-
Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP, Niepoczołowice (działka nr 24/13)2018-05-18-
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-04-06-
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2018-04-06-
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodatowania przestrzennego2018-03-16-
Ogłoszenie - Rokowania w sprawie sprzedaży działek Potęgowo - dz. nr 397/1, 520/20, 520/21, 522/5, 523/62018-02-27-
Ogłoszenie - Rokowania w sprawie sprzedaży działki - Linia dz. nr 649-222018-02-27-
Ogłoszenie - Rokowania w sprawie sprzedaży działki - Linia dz. nr 649-212018-02-27-
Konkurs na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku2018-02-26-
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego2017-12-22-
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospoadarowania przestrzennego (Linia dz. 156/2 i 149)2017-12-22-
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2017-12-15-
Ogłoszenie burze z gradem2017-08-16-
14 sierpnia 2017 dniem wolny od pracy w Urzędzie Gminy Linia w zamian za 11 listopada 20172017-07-17-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji OŚ.6220.8.27.2015 wraz z decyzją OŚ.6220.8.27.2015- Bigus Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża NIEPOCZOŁOWICE III2017-07-11-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego2017-05-26-
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (fragmenty obrębu geodezyjnego Niepoczołowice)2017-05-26-
MAŁY GRANT na realizacje zadania publicznego. ZAPRASZAMY do składania ofert.2017-05-25-
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.2017-04-25-
Wójt Gminy Linia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony - lokale mieszkaniowe w Miłoszewie 242017-03-13-
Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 20172017-02-22-
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2017-02-01-
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Białe Błoto PLH2200022017-01-27-
Obwieszczenie o przebudowie drogi w ramach zadania pod nazwą: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1336G z drogą powiatową nr 1451G poprzez budowę ronda" ROSOCHY2016-08-12-
Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter T5, przebieg 415 000 km2016-06-14-
Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP dla fragmentu działki 493 w miejscowości Niepoczołowice2016-03-18-
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku2016-03-07-
Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewo2016-02-24-
Przebudowa drogi Lewinko- Dąbrówka Pobłocie2016-01-18-
Wytwórnia mieszanek mineralno asfaltowych w Lini2016-01-14-
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego2015-12-16-
Budynek inwestorski w Kętrzynie - legalizacja2015-12-07-
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Linia2015-12-03-
Kopalnia kruszywa - Bigus Roman2015-11-13-
Obwieszczenia o wyłożeniu zmian w MPZP2015-11-09-
Bioróżnorodność2015-11-04-
Zarządzenie Nr 52/20152015-10-09-
Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Linia 200/42, 200/14, 200/15, 200/23, 200/22, 582015-07-20-
Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP Niepoczołowice działka 5412015-06-23-
Chlewnia w miejscowości Zakrzewo2015-04-30-
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU2015-04-28-
Budowa budynku inwestorskiego na działce 208/20 w Lini2015-03-27-
Uchwała Nr 13/II/VII/2014 . Nowy plan zagospodarowania dla działki o nr 473/22015-03-17-
Uchwała Nr 367/XXXVI/VI/2014 Rady Gminy Linia z dnia 18 listopada 2014 r. Zmiana MPZP dz.473/22015-03-17-
NEKROLOG2015-03-13-
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku2015-03-13-
SPROSTOWANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU2015-03-13-
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku2015-03-11-
Postanowienie o zawieszeniu postępowania Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy wytwórczej do 22015-03-05-
Ogłoszenie o rokowaniach - działka Strzepcz ul. Ks.J.Rotty 192015-02-19-
Decyzja nakazująca usunięcie odpadów GK.6236.2.2.20142015-02-09-
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku2014-12-29-
OGŁOSZENIA2014-12-12-
Punkt skupu złomu Linia działak 248/52014-12-05-
Elektrownia wiatrowa w Dargolewie2014-11-13-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Niepoczołowice 98/102014-09-30-
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Linia poprzez budowę ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczołowicach oraz budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Lewinko, Linia i Strzepcz II2014-09-26-
Przetarg, Strzepcz działka 492/32014-09-17-
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Linia poprzez budowę ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczołowicach oraz budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Lewinko, Linia i Strzepcz2014-09-10-
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Smażyno w gminie Linia III2014-08-26-
Dostawa asortymentu w ramach projektu pn.: Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia III2014-08-14-
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Smażyno w gminie Linia II2014-08-07-
Zakaz podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego2014-08-04-
Remont chodników i nawierzchni bitumicznych oraz oznakowania i odwodnienia na terenie Gminy Linia zam. z wolnej ręki2014-07-31-
Modernizacja odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Linia2014-07-28-
Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji2014-07-22-
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Smażyno w gminie Linia2014-07-22-
Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu2014-07-16-
Ferma drobiu Jastrzębski, Linia działka 208/202014-07-11-
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY LINIA DO SZKÓŁ2014-07-09-
Dostawa asortymentu w ramach projektu pn.: Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia II2014-07-04-
Eksploatacja ujecia wód podziemnych Lewino działka 1572014-06-27-
Elektrownia wiatrowa w Pobłociu 336/22014-06-25-
Dostawa asortymentu w ramach projektu pn.: Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia2014-06-20-
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją pod wskazanym adresem2014-05-29-
Rozbudowa firmy MODRZEW2014-05-13-
Dostawa oleju napędowego i etyliny dla pojazdów Gminy Linia2014-05-06-
Remont chodników i nawierzchni bitumicznych oraz oznakowania i odwodnienia na terenie Gminy Linia2014-03-19-
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku2014-02-17-
Budowa wiaty i suszarni oraz rozbudowę hali produkcyjnej. Zakład Stolarski Stefan Choszcz2014-02-12-
Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP dot. działek nr 21/2, 22/12 i 22/14 w gminie Linia2014-01-22-
Uchwała Nr 285/XXVIII/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 15 listopada 2013 r. zmiany MPZP 656/22 Linia2014-01-22-
Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia2014-01-15-
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania warunków na inwestycje - Formella2013-12-18-
Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach. KRUSZYWO2013-11-15-
Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach inwestycji.(wiatrak w Zakrzewo)2013-11-15-
Ogłoszenie Ministra Transportu, budowa napowietrznej lini energetycznej 110kV2013-11-06-
Informacja o wydaniu decyzji na budowe elektrowni wiatrowej w Pobłociu2013-10-25-
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospo2013-10-16-
Informacja o sprzedaży działki 116/3 w miejscowości Osiek2013-10-16-
Postanowienie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.2013-10-16-
Postępowanie Nr 2 w sprawie budowy wiatraka w Pobłociu2013-08-05-
Wyłożenie MPZP dla działki 1/5 Niepoczołowice2013-06-24-
Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach inwestycji.(wiatrak w Pobłociu)2013-06-24-
Wyłożenie projektu MPZP dla fragmentu miejscowości Strzepcz i Pobłocie (Uchwała Nr 198/XX/VI/2012)2013-06-24-
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku2013-06-19-
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie działki 261/1 w obrębie Niepoczołowice2013-05-29-
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP zgodnie z uchwałą 159/XVII/VI20122013-05-20-
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP zgodnie z uchwałami 239, 240, 241 /XXIV/VI/20132013-05-13-
Budowa sieci energetycznej napowietrznej w Kętrzynie dzialki 309, 310, 217/4, 315/1, 315/2, 319,2013-05-13-
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi w 2012 rok2013-04-11-
Zawiadomienie o nie przeprowadzeniu oceny Środowiskowej Tłuczewo 59/12013-04-10-
Obwieszczenei o wszczęciu postepowania. Działki w Lini 21/2, 22/12 i 22/142013-03-20-
Obwieszczenei o wszczęciu postepowania. Działki w Lini 21/1, 21/3 (część) i 22/152013-03-20-
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp.2013-03-20-
Obwieszczenei o wszczęciu postepowania. Działki w Strzepczu i Pobłociu2013-03-20-
Otwarty konkurs na realizowanie zadań publicznych w 2013 roku.2013-02-22-
Rozpoczęcie zmiany MPZP. Linia działka 26/62013-02-22-
Rozpoczęcie zmiany MPZP. Linia działki 102 i 1032013-02-22-
Rozpoczęcie zmiany MPZP. Tłuczewo działka 126/52013-02-22-
I przetarg ustny nieograniczony. Kobylasz działka 16/4. 2013.03.21 10:00. Sala posiedzeń UG Linia2013-02-08-
Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia2013-02-04-
Informacja o wykazie Strzepcz dz. 495/132013-01-31-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP fragmentu wsi Strzepcz2012-12-21-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP fragmentu wsi Smażyno2012-12-21-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP fragmentu wsi Strzepcz2012-12-21-
Obwieszczenie o zajęciu nieruchomości o nr 398/1, 400/1 poł. w Niepoczołowicach pod drogę powiatową2012-12-11-
Budowa sieci energetycznej w miejscowości Kobylasz2012-12-03-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złoża w Niepoczołowicach - „FORMELLA” s. c.2012-11-30-
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zagospodarowania terenów nad jeziorem Strzepcz2012-11-28-
Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tłuczewie dz. o nr 59/12012-11-26-
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz2012-11-23-
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kobylasz2012-11-21-
Obwieszczenie w sprawie rozbiórki istniejącej linii n.n. o,4 kV w Zakrzewie2012-10-24-
Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego w sprawie działek 398/1 i 400/1 w Niepoczołowicach2012-10-17-
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia”2012-09-14-
Obwieszczenie o uwarunkowaniach środowiskowych ( żwirownia, złoże „ Linia II ” )2012-09-14-
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym działka 16/4 we wsi Kobylasz2012-09-05-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części MPZP wsi Niepoczołowice2012-07-20-
Obwieszczenie o zmianie MPZP dla działki 1/3 w Niepoczołowicach2012-07-20-
Obwieszczenie o zmianie MPZP dla działki 429 w Niepoczołowicach2012-07-20-
Obwieszczenie o zmianie MPZP dla działek 250/2 i 252/3 w Niepoczołowicach2012-07-20-
Obwieszczenie o zmianie MPZP dla działek 320/2 i 322 w Niepoczołowicach2012-07-20-
Obwieszczeni zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na sklep motoryzacyjny z warszt.2012-06-18-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań Gminy Linia2012-06-18-
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym, nieruchomość w Miłoszewie działka nr 52012-06-01-
Przetarg ustny nieograniczony. Nieruchomość Linia ul. Łąkowa 7. Mieszkanie nr 32012-06-01-
Informacja o wykazie Miłoszewo dz. 52012-05-18-
Przetarg ustny nieograniczony. Nieruchomość Linia ul. Łąkowa 72012-05-09-
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi w 20112012-04-17-
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, wydania decyzji środowiskowych - Strzepcz dz. o nr 4952012-03-07-
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 20122012-02-15-
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia uchwały nr 104/XIII/VI/2012 - zmiany w MPZP2012-02-13-
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środ. - Złoże Niepoczołowice12012-02-06-
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środ. - Choszcz Stefan2012-01-30-
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środ. - Żwirownia w Lini2012-01-27-
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie kanalizacji w Niepoczołowicach.2012-01-25-
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu pub.2012-01-25-
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy warsztatu na działce 550/4 w Lini2012-01-13-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - żwirownia firmy Kruszywo2012-01-13-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Strzepcz, działki nr 46/42012-01-13-
Postanowienie o stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko2012-01-04-
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia w roku 20112011-12-21-
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarunkowań2011-12-07-
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania zmian MPZ wsi Niepoczołowice, działki nr 1/22011-12-07-
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy warsztatu samochodowego w m. Lini2011-12-07-
„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia”2011-12-05-
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowi2011-08-19-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (budowa kanalizacji w Niepoczoł.)2011-05-13-
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp frag wsi Pobłocie2011-05-12-
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp fragmentu wsi Linia dot. dz. o nr 472011-05-12-
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp frag wsi Pobłocie - dz 351 i 65/14cz.2011-05-12-
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia dot. budowy kanalizacji sanit - Niepoczołowice2011-05-09-
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LINIA dot. działki o nr 47 w miejscowości Linia2011-05-04-
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Smażyno2011-04-11-
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Strzepcz2011-04-11-
Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany części mpzp frag. wsi Strzepcz dz. 278/1 278/2 i 278/5-cz2011-04-11-
Obwieszczenie w spr. przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarunkowań2011-04-11-
Obwieszczenie - dot. złoża kruszywa naturalnego – pospółki w m. Niepoczołowice, dz. o nr 494/12011-04-11-
OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2011-03-31-
OBWIESZCZENIE w spr. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Niepoczołowicach2011-02-14-
Informacja o wykazie Linia dz. 103/4, 103/5, 104/122011-02-01-
Pożytek Publiczny2011-01-28-
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do zmiany MPZP działki nr 429 w Niepoczołowicach2011-01-14-
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do zmiany MPZP działki nr 541 w Niepoczołowicach2011-01-14-
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania działki550/2 w Lini2011-01-10-
OBWIESZCZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp - dz. 261/1 Niepoczołowice2010-12-08-
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp fragmentu wsi Zakrzewo część dz. nr 1092010-12-08-
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publiczn.2010-11-29-
OBWIESZCZNIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicz2010-11-24-
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań2010-11-23-
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.2010-11-23-
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do zmiany części mpzp wsi Niepoczołowice -dz. nr 250 (część) i nr 2522010-04-23-
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla dz. 46/4 w Strzepczu2010-04-16-
http:artykul,obwieszczenie----
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Linia na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 20272020-04-08-
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2020-06-09-
Raport o stanie gminy za 2019 rok2020-06-10-
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku ws. udzielenia Kaszubskiej Hodowli Pstąga pozwolenia wodnoprawnego2020-06-26-
Sukces poprzez wyższe kwalifikacje2020-09-10-
Otwarty konkurs (I) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021r. - 30.11.2020r.2020-11-30-
Otwarty konkurs (II) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021r. - 11.01.2021r.2021-01-11-
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok2021-02-01-
Otwarty konkurs (III) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021r. - 16.03.2021r.2021-03-16-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 20212021-03-30-
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok2021-04-29-
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK2021-06-11-
Komunikat o stanie wody z ujęcia Pobłocie2021-06-18-
MAŁE GRANTY 20212021-09-24-
Komunikat o stanie wody z ujęcia Kętrzyno - WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA!2021-11-19-
OTWARTY KONKURS (I) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022R. - 06.12.2021R.2021-12-06-
Komunikat o stanie wody z ujęcia Kętrzyno - WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA! 2021.12.082021-12-09-
Komunikat o stanie wody z ujęcia Pobłocie - woda zdatna do spożycia!2021-12-10-
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu2021-12-29-
OTWARTY KONKURS (II) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022R. - 14.01.2022R.2022-01-14-
Komunikat o stanie wody z ujęcia Kętrzyno - WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA! 2023.05.312023-05-31-
OTWARTY KONKURS (III) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022R. - 14.02.2022R.2022-02-14-
OTWARTY KONKURS (IV) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022R. - 23.03.2022R.2022-03-23-
OTWARTY KONKURS (V) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022R. - 26.04.2022R.2022-04-26-
Sprawozdanie z realizacji pożytku publicznego za 2021 rok2022-05-18-
Preferencyjny zakup węgla2022-11-07-
OTWARTY KONKURS (I) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023R. - 07.12.2022R.2022-12-07-
Nieodpłatna Pomoc Prawna 20232023-01-04-
OTWARTY KONKURS (II) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023R. - 10.01.2023R.2023-01-10-
Kwalifikacja wojskowa 20232023-05-08-
Końcowa sprzedaż węgla2023-05-09-
WYBÓR ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-20272023-05-31-
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK2023-06-01-
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2023-06-16-
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera2023-07-05-
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kętrzynie2023-08-10-
STYPENDIUM WÓJTA GMINY LINIA2023-08-18-
Obwieszczenie o budowie dwutorowej linii 400kV relacji Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (odcinek położony w powiecie wejherowskim) - Etap II2023-09-13-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską ustalającą warunki podłoża gruntowego dla budowy dwutorowej linii 400 kV relacji Choczewo - Gdańsk Przyjaźń dla odcinka położonego w powiecie wejherowskim2023-09-13-
OTWARTY KONKURS (I) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. - 06.12.2023R.2023-12-06-
OTWARTY KONKURS (II) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. - 08.01.2024R.2024-01-08-
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Urząd Gminy Linia2024-01-30-
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego2024-02-12-
OTWARTY KONKURS (III) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. - 12.02.20242024-02-12-
Nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków2024-03-192024-03-22
Sprawozdanie z realizacji pożytku publicznego za 2023 rok2024-04-10-
OTWARTY KONKURS (IV) NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. - 24.04.20242024-04-25-
OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego AB.6740.6.6.2024.22024-04-25-
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r.2024-04-25-
Zebrania wiejskie 20242024-05-22-
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2023 ROK2024-06-06-

Data publikacji: 25.04.2016 (14:28)Data aktualizacji: 15.02.2022 (08:43)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Developer MiroArt
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 9313
15 lut 2022 (08:43)Justyna Szulcek»KOMUNIKATY I INFORMACJE
15 lut 2022 (08:43)Justyna Szulcek»KOMUNIKATY I INFORMACJE
15 lut 2022 (08:42)Justyna Szulcek»KOMUNIKATY I INFORMACJE
15 lut 2022 (08:42)Justyna Szulcek»KOMUNIKATY I INFORMACJE
20 lip 2018 (12:37)Beata Noculak»KOMUNIKATY I INFORMACJE
06 lip 2018 (14:11)Beata Noculak»KOMUNIKATY I INFORMACJE
12 lip 2017 (12:24)Beata Noculak»KOMUNIKATY I INFORMACJE
14 lis 2016 (13:20)Michał Tłuścik»KOMUNIKATY I INFORMACJE
25 kwi 2016 (14:28)Michał Tłuścik»KOMUNIKATY I INFORMACJE

Przejdź do góry strony