Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 65,66 i część działki 64)Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 65,66 i część działki 642018-12-21-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LiniaProjekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia ( w zakresie działek 156/2 i 149 w obrębie geodezyjnym Linia). Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia ( w zakresie działek 69/2, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 77/3 w obrębie geodezyjnym Linia)2018-11-23-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego NiepoczołowiceProjekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki 178/2, 177/2, 176/2, 175/2, 587/1, 587/3, 587/4, 587/5, części działek 37/45 i 169/53), gmina Linia. Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 427), gmina Linia.2018-11-23-
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego2018-08-02-
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu geodezyjnego Niepoczołowice2018-07-20-
Obwieszczenie o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działka nr 516/2)2018-05-18-


Przejdź do góry strony