Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

Rejestr zmian

Nazwa Autor Data
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Linia na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 Agnieszka Butryn 29 maj 2020 (08:33)
2020 rok Astrida Kaczyńska 28 maj 2020 (15:15)
2020 rok Astrida Kaczyńska 28 maj 2020 (14:39)
OBWIESZCZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. 255/2 w Lini Danuta Bigus 28 maj 2020 (14:18)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 453/5 obręb Miłoszewo, stanowiącej własność Gminy Linia. Michał Tłuścik 27 maj 2020 (13:33)
2020 rok Astrida Kaczyńska 27 maj 2020 (13:30)
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Linia Justyna Garska 27 maj 2020 (09:44)
Komisja Rewizyjna Justyna Garska 27 maj 2020 (09:44)
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Kętrzyno z płyt yomb Justyna Kuczkowska 26 maj 2020 (15:28)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. INWESTYCJI I DROGOWNICTWA Michał Tłuścik 26 maj 2020 (14:50)
Eksploatacja kruszywa ze złoża Linia V Michał Tłuścik 22 maj 2020 (15:19)
Eksploatacja kruszywa ze złoża Linia V Michał Tłuścik 22 maj 2020 (15:16)
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Kętrzyno z płyt yomb Justyna Kuczkowska 22 maj 2020 (14:02)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia. Danuta Bigus 22 maj 2020 (13:37)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Strzepcz (działka 276/1 i części działki276/2) Danuta Bigus 22 maj 2020 (13:25)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Strzepcz Danuta Bigus 22 maj 2020 (13:23)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Strzepcz Danuta Bigus 22 maj 2020 (13:20)
REJESTR UCHWAŁ Justyna Garska 20 maj 2020 (11:47)
Komisja Rewizyjna Justyna Garska 20 maj 2020 (11:10)
Komisja Rewizyjna Justyna Garska 19 maj 2020 (08:48)
Platforma Zakupowa Zamawiającego Michał Tłuścik 15 maj 2020 (11:32)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. INWESTYCJI I DROGOWNICTWA Michał Tłuścik 15 maj 2020 (11:02)
2020 rok Astrida Kaczyńska 15 maj 2020 (08:57)
2020 rok Astrida Kaczyńska 15 maj 2020 (08:56)
2020 rok Astrida Kaczyńska 15 maj 2020 (08:55)
2020 rok Astrida Kaczyńska 13 maj 2020 (12:59)
2020 rok Astrida Kaczyńska 13 maj 2020 (09:57)
Komisja Kultury i Oświaty Justyna Garska 12 maj 2020 (12:50)
Komisja Gospodarcza Justyna Garska 12 maj 2020 (12:46)
Komisja Gospodarcza Justyna Garska 12 maj 2020 (12:44)

Przejdź do góry strony