Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

Rejestr zmian

Nazwa Autor Data
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.26.2018 z dnia 15.07.2019 r. Danuta Bigus 15 lip 2019 (14:27)
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.26.2018 z dnia 15.07.2019 r. Danuta Bigus 15 lip 2019 (14:27)
ZP 271.12.2019_Świadczenie usług edukacyjnych, prowadzenie zajęć z rytmiki taneczno – wokalnych oraz artystyczno – teatralno – kulturalnych w ramach projektu (...) Justyna Kuczkowska 15 lip 2019 (13:35)
Przebudowa drogi gminnej nr 150019G Lewino-Leobór na odcinku dl. 1980 mb. Michał Tłuścik 12 lip 2019 (09:45)
Organizacja kursu doskonalącego/szkolenia dla nauczycieli (...) Justyna Kuczkowska 11 lip 2019 (15:44)
Świadczenie usług edukacyjnych, prowadzenie zajęć z rytmiki taneczno – wokalnych oraz artystyczno – teatralno – kulturalnych (...) Justyna Kuczkowska 11 lip 2019 (15:43)
Świadczenie usług edukacyjnych, prowadzenie zajęć z rytmiki taneczno – wokalnych oraz artystyczno – teatralno – kulturalnych w ramach projektu (...) Justyna Kuczkowska 11 lip 2019 (15:36)
271.10.2019_Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w m. Linia II Justyna Kuczkowska 11 lip 2019 (14:15)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LINIA Michał Tłuścik 11 lip 2019 (13:43)
Skarg, Wniosków i Petycji Mirosław Marmaj 10 lip 2019 (15:23)
Skarg, Wniosków i Petycji Mirosław Marmaj 10 lip 2019 (15:22)
Rewizyjna Michał Tłuścik 10 lip 2019 (15:21)
Kultury i Oświaty Michał Tłuścik 10 lip 2019 (15:18)
Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Michał Tłuścik 10 lip 2019 (15:18)
ZP 271.11.2019_Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w roku szkolnym 2019/2020 Justyna Kuczkowska 10 lip 2019 (13:54)
ZP 271.11.2019_Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w roku szkolnym 2019/2020 Justyna Kuczkowska 10 lip 2019 (13:43)
Świadczenie usług edukacyjnych, prowadzenie zajęć z rytmiki taneczno – wokalnych oraz artystyczno – teatralno – kulturalnych (...) Justyna Kuczkowska 08 lip 2019 (15:34)
ZP 271.11.2019_Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w roku szkolnym 2019/2020 Justyna Kuczkowska 04 lip 2019 (20:04)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Astrida Kaczyńska 04 lip 2019 (20:03)
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia"- edycja 2019 Michał Tłuścik 03 lip 2019 (14:40)
Ochrona środowiska Justyna Kuczkowska 03 lip 2019 (13:59)
Organizacja kursu doskonalącego/szkolenia dla nauczycieli (...) Justyna Kuczkowska 03 lip 2019 (12:18)
Dostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowania podłączeniem i szkoleniem w Szkole Podstawowej w Lini, Strzepczu, Miłoszewie i Kętrzynie (...) Justyna Kuczkowska 03 lip 2019 (11:45)
2019 rok Astrida Kaczyńska 03 lip 2019 (10:51)
Gospodarowanie odpadami komunalnymi Michał Tłuścik 03 lip 2019 (10:16)
Podatek od środków transportowych Michał Tłuścik 03 lip 2019 (10:11)
Stare druki podatkowe obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019 roku: Michał Tłuścik 03 lip 2019 (10:10)
Osoby prawne Michał Tłuścik 03 lip 2019 (10:09)
Osoby fizyczne Michał Tłuścik 03 lip 2019 (10:09)
Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku: Michał Tłuścik 03 lip 2019 (10:09)

Przejdź do góry strony