Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym. 
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. - Dz.U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

Nasz adres:

Urząd Gminy Linia

ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

mail: kancelaria@gminalinia.com.pl

epuap: /2215062/skrytka

 
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

NazwaData
PONOWNE WYKORZYSTANIE2016-08-04
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH2022-02-11

Data publikacji: 04.08.2016 (09:49)Data aktualizacji: 26.07.2017 (12:23)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 8104
26 lip 2017 (12:23)Michał Tłuścik»DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
26 lip 2017 (12:22)Michał Tłuścik»DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
26 lip 2017 (12:20)Michał Tłuścik»DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
04 sie 2016 (09:51)Michał Tłuścik»DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
04 sie 2016 (09:49)Michał Tłuścik»DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przejdź do góry strony