Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Budowa sieci elektroenergetycznej na działkach nr. 103, 90, 93 obręb Strzepcz.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.2022
 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.05.2022 r. na wniosek ENERGA Operator S.A., Oddział w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez pełnomocnika Roberta Marcińskiego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego numer PP.6733.1.2022.

 

Rodzaj inwestycji – budowa sieci elektroenergetycznej na dz. nr 103, 90, 93 w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gmina Linia

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15,
84-223 Linia, w godz. pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administra-cyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadomienie w postaci niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.


Data publikacji: 14.03.2022 (09:10)Data aktualizacji: 11.05.2022 (13:29)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 8157

Przejdź do góry strony