Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 na działkach nr 279/55, 279/68 obręb geodezyjny Strzepcz, gmina Linia.

Linia, 18.08.2023 r.

PP.6733.2.5.2023

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.2.2023
 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamia się, że w dniu 18.08.2023 r. na wniosek Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego numer PP.6733.2.2023.

 

Rodzaj inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 na działkach nr 279/55, 279/68 w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gmina Linia

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15,
84-223 Linia, w godz. pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zawiadomienie w postaci niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Linia

 

 

 

 

 


Data publikacji: 26.07.2023 (08:17)Data aktualizacji: 18.08.2023 (08:48)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8074

Przejdź do góry strony