Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kętrzyno, gmina Linia

 Linia, 29.02.2024 r.

PP.6733.1.7.2024.DB

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr PP.6733.1.2024.DB

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29.02.2024 r. na wniosek Gminy Linia z siedzibą w Lini, ul. Turystyczna 15, reprezentowanej przez pełnomocnika Anną Kaszubowską-Karczmarską została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego numer PP.6733.1.2024.DB.

 

Rodzaj inwestycji – budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na działkach oznaczonych nr 195/1, 209/4, 209/11, 235/2, 235/1, 210/3, 210/2, 210/1, 217/1, 177/5, 190/1, 234/1, 220/1, 186/1, 221/6, 192/7, 185/5, 221/8, 236/2, 236/1, 185/4, 239/3, 177/3, 239/5, 240/1, 241/5, 241/3, 147/1, 147/2, 170/22, 170/20, 178/2, 178/1, 165/9, 165/7, 170/18, 165/3, 165/5, 163/1, 170/16, 158/1, 158/2, 170/14, 152/1, 170/12, 146/2, 145/2, 146/1, 135/1, 145/1, 145/3, 143/3, 153/4, 141/3 w obrębie geodezyjnym Kętrzyno, gmina Linia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15,

84-223 Linia, w godz. pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zawiadomienie w postaci niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Linia


Data publikacji: 12.01.2024 (10:07)Data aktualizacji: 29.02.2024 (10:20)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8068

Przejdź do góry strony