Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 217/4 obręb Kętrzyno, gmina LiniaBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 217/4 obręb Kętrzyno, gmina Linia2020-12-04-

Przejdź do góry strony