Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

XXII SESJA RG - 18.02.2013 R.

Załączniki do pobrania:

210_w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

211_w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Linia

212_w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

213_w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”

214_w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz

215_w sprawie: uchwalenia zmiany mpzp fragmentu wsi Strzepcz (dz. nr 278/1, 278/2, 278/4 i 278/5cz)

216_w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smażyno

217_w sprawie sporządzenia zmiany części mpzp fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 1/3

218_w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagosp

219_w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Linia (dz. 21/1, 21/3cz, i 22/15cz)

220_w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Pobłocie i fragmentu wsi Strzepcz

221_w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka o nr 654/5 poł. w Lini

222_w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu

223_w sprawie przyjęcia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Linia

224_w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

225_sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia nieruchomości połoonej w Niepocz


Data publikacji: 22.03.2013 (00:00)Data aktualizacji: 22.03.2013 (00:00)
Osoba publikująca: Beata NoculakOsoba modyfikująca: Beata Noculak
Autor: Beata Noculakliczba wejść: 8132

Przejdź do góry strony