Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

W sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla dz. 234 obręb Linia

 

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 234 obręb Linia, gmina Linia.


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 234 obręb Linia, gmina Linia

Jednocześnie informuję, że przed wydaniem decyzji, strony postępowania mogą zapoznać
się z zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Linia
przy ul. Turystycznej 15, 84-223 Linia pok. nr 20, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Linia, w godz. pracy urzędu,
po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu – tel. 58 676 85 82 wew. 43.

 

Strony mogą przedkładać dowody oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 14 dni, od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

 
Ponadto informuję, że po upływie wyznaczonego terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i zastrzeżeń, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku oraz zgromadzonych przez Wójta Gminy Linia materiałów.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.


 


Data publikacji: 22.03.2022 (08:47)Data aktualizacji: 07.06.2022 (13:58)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 8157

Przejdź do góry strony