Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linnia (działka 23/16), gmina Linia. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 472), gmina Linia.2019-12-13-
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 490/5), gmina Linia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 130 i 131), gmina Linia,2019-10-04-
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LiniaZmiana fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia (w zakresie działki nr 23/16 w obrębie geodezyjnym Linia). Zmiana fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia (w zakresie działki 472 w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice).2019-09-06-
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki 260/3), gmina Linia.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki 260/3), gmina Linia2019-06-28-
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia, gmina Linia.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 156/2 i 149), gmina Linia. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 69/2, 75/2, 76, 77/1, 77/2 i 77/3), gmina Linia.2019-04-05-
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2019-02-15-
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego2019-02-15-
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (dz.256/6) i dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (dz. 516/2), gmina LiniaOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (dz.256/6) i dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (dz. 516/2), gmina Linia2019-01-25-
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu ogrębu geodezyjnego Linia (działka nr 23/16) gmina Linia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część dziuałki ne 472), gmina Linia. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia.2020-11-12-


Przejdź do góry strony