Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 13 gru 2011 (00:00)

Załączniki do pobrania:

6_2012 w sprawie ustanowienia w Ggminie Linia urzędnika wyborczego

10_2012 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert

18_2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

19_2012 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego

20_2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

22_2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

23_2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

26_2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

36_2012 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń pożarniczych

37_2012 w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do rozpatrywania ofert

41_2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

42_2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

43_2012 w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania Systemem Obsługi Obywatela w UG

47_2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

48_2012 w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania

51_2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarz

52_2012 w sprawie opracowania założeń do projektu budżetu na 2013 rok

53_2012 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego

54_2012 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego

55_2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

56_2012 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego

57_2012 w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu nieruchomości

58_2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

59_2012 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

60_2012 w sprawie projektu budżetu Gminy Linia na 2013 r.

61_2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

62_2012 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

63_2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) pojazdu JELCZ ST

64_2012 w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Linia


Data publikacji: 13.12.2011 (00:00)Data aktualizacji: 13.12.2011 (00:00)
Osoba publikująca: Wiesława WróblewskaOsoba modyfikująca: Wiesława Wróblewska
Autor: Wiesława Wróblewskaliczba wejść: 214
27 maj 2016 (14:18)Beata Noculak»2012 rok
17 maj 2016 (15:16)Beata Noculak»2012 rok
13 gru 2011 (00:00)Wiesława Wróblewska»2012 rok

Przejdź do góry strony