Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 02 sty 2017 (10:15)

NazwaData
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Długa, Radosna, Kaszubska, Słoneczna, Malinowa i Jeżynowa w miejscowości Linia – etap I – II.2017-05-04
ZP 271.9.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-04-24
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Długa, Radosna, Kaszubska, Słoneczna, Malinowa i Jeżynowa w miejscowości Linia” – etap I.2017-04-12
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-04-05
Wykonanie remontu parkingów, chodników i ogrodzeń placów gminnych na terenie Gminy Linia w 2017 r.2017-04-04
„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-04-04
Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z podłączeniem pracowni międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (...)2017-03-29
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linia i Zakrzewo metodą zaprojektuj i wybuduj (...)2017-03-27
II. Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z podłączeniem pracowni międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Linia (...)2017-02-23
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.2017-01-25
„Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2017 roku”2017-01-02
„Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni fizyczno – chemicznych zlokalizowanych w dwóch zespołach szkół na terenie Gminy Linia”2017-05-30
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii językowych dla uczniów klas podstawowych IV – VI i uczniów klas gimnazjalnych I – III (...)2017-06-12
ZP 271.13.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-07-04
ZP 271.14.2017 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-07-05
Nowa strona (21)2017-07-12
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Linia w 20172017-07-18
ZP 271.17.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-07-20
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kętrzyno Gmina Linia2017-07-31
ZP 271.19.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia III2017-08-07
ZP 271.20.2017 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kętrzyno gmina Linia II2017-08-17
ZP 271.23.2017 Dostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowania i podłączeniem do pracowni międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (...)2017-09-18
ZP 271.24.2017 „Świadczenie usług edukacyjnych przez nauczycieli (...)”2017-09-28
ZP 271.25.2017 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach administracyjnych gminy Linia w 2018 r."2017-10-17
Rozenanie rynku - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł brutto2017-10-17
„Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, (...) w 2018 r.”2017-10-19
„Przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, treningów pamięci oraz warsztatów psychologiczno – pedagogicznych dla uczniów (...)2017-10-25
„Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz na warsztaty kreatywności (...)2017-11-09
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia – roboty budowlane w tym podobne na zadaniu termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lini.2017-12-19

Data publikacji: 02.01.2017 (10:15)Data aktualizacji: 02.01.2017 (10:15)
Osoba publikująca: Justyna KuczkowskaOsoba modyfikująca: Justyna Kuczkowska
Autor: Justyna Kuczkowskaliczba wejść: 5091
27 mar 2017 (14:53)Justyna Kuczkowska»2017
27 mar 2017 (14:52)Justyna Kuczkowska»2017
23 mar 2017 (16:53)Justyna Kuczkowska»2017 (usunięto)
02 sty 2017 (10:15)Justyna Kuczkowska»2017

Przejdź do góry strony