Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości w Miłoszewie 242017-05-23-
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Długa, Radosna, Kaszubska, Słoneczna, Malinowa i Jeżynowa w miejscowości Linia – etap I – II.2017-05-04-
ZP 271.9.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-04-24-
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Długa, Radosna, Kaszubska, Słoneczna, Malinowa i Jeżynowa w miejscowości Linia” – etap I.2017-04-12-
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-04-05-
Wykonanie remontu parkingów, chodników i ogrodzeń placów gminnych na terenie Gminy Linia w 2017 r.2017-04-04-
„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-04-04-
Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z podłączeniem pracowni międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (...)2017-03-29-
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linia i Zakrzewo metodą zaprojektuj i wybuduj (...)2017-03-27-
Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z podłączeniem pracowni międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Linia (...)2017-02-23-
Rozeznanie rynku "Nadzór inwestorski - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie gm. Linia"2017-02-13-
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.2017-01-25-
„Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2017 roku”2017-01-02-
„Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni fizyczno – chemicznych zlokalizowanych w dwóch zespołach szkół na terenie Gminy Linia”2017-05-30-
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii językowych dla uczniów klas podstawowych IV – VI i uczniów klas gimnazjalnych I – III (...)2017-06-12-
ZP 271.13.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-07-04-
ZP 271.14.2017 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-07-05-
271.15.2017 Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w roku szkolnym 2017/20182017-07-12-
271.16.2017 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Linia w 20172017-07-18-
ZP 271.17.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-07-20-
271.18.2017 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kętrzyno Gmina Linia2017-07-31-
ZP 271.19.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia III2017-08-07-
ZP 271.20.2017 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kętrzyno gmina Linia II2017-08-17-
ZP 271.21.2017 "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia2017-09-11-
ZP 271.22.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia roboty podobne na zadaniu termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lini2017-09-14-
ZP 271.23.2017 Dostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowania i podłączeniem do pracowni międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (...)2017-09-18-
ZP 271.24.2017 „Świadczenie usług edukacyjnych przez nauczycieli (...)”2017-09-28-
ZP 271.25.2017 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach administracyjnych gminy Linia w 2018 r."2017-10-17-
ZP 271.26.2017 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł brutto2017-10-17-
ZP 271.27.2017 „Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, (...) w 2018 r.”2017-10-19-
„Przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, treningów pamięci oraz warsztatów psychologiczno – pedagogicznych dla uczniów (...)2017-10-25-
„Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz na warsztaty kreatywności (...)2017-11-09-
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia.2017-11-20-
„Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, (...) w okresie od listopada do grudnia 2017 r.”2017-11-23-
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych (....) w okresie od listopada do grudnia 2017 r."2017-11-23-
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia – roboty budowlane w tym podobne na zadaniu termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lini.2017-12-19-

Data publikacji: 02.01.2017 (10:15)Data aktualizacji: 27.03.2017 (14:53)
Osoba publikująca: Justyna KuczkowskaOsoba modyfikująca: Justyna Kuczkowska
Autor: Justyna Kuczkowskaliczba wejść: 25224
27 mar 2017 (14:53)Justyna Kuczkowska»2017
27 mar 2017 (14:52)Justyna Kuczkowska»2017
23 mar 2017 (16:53)Justyna Kuczkowska»2017 (usunięto)
02 sty 2017 (10:15)Justyna Kuczkowska»2017

Przejdź do góry strony