Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 23 lis 2018 (11:17)

Pobierz PDFDrukuj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia

Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia ( w zakresie działek 156/2 i 149 w obrębie geodezyjnym Linia). Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia ( w zakresie działek 69/2, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 77/3 w obrębie geodezyjnym Linia)


Przejdź do góry strony