Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 12 lis 2020 (13:51)

Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu ogrębu geodezyjnego Linia (działka nr 23/16) gmina Linia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część dziuałki ne 472), gmina Linia. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia.


Przejdź do góry strony