Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 19 lut 2013 (00:00)

Załączniki do pobrania:

1_2013 w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

2_2013 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

3_2013 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

4_2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

5_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

6_2013 w sprawie udziału w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania

7_2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego autobusów

8_2013 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania ofert

9_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

10_2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Linia

11_2013 w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ramach realizowanego projekt

12_2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

13_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

14_2013 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2018

15_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

16_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

17_2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

18_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

19_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

20_2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

21_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

22_2013 zmieniające Zarządzenie nr 57/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

23_2013 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do spraw wyboru uczestników projektu

24_2013 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w UG

25_2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

26_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

27_2013 upoważnienie Pani Barbary Pasternak, geodety Gminy Linia do prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego

28_2013 w sprawie opracowania "Planu przygotowań podmiotów leczniczych gminy Linia na potrzeby obronne państwa"

29_2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

30_2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

31_2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

32_2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

33_2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

34_2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

35_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

36_2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

37_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

38_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

39_2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

40_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

41_2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom

42_2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Linia z organizacjami poza.

43_2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

44_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jed.

45_2013 w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gm Linia na 2014

50_2013 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

51_2013 w sprawie organizacji stałych dyżurów w gminie Linia na czas zagrożenia i wojny

52_2013 w sprawie zatwierdzenia sposobu udostępniania danych z rejestru instytucji kultury

53_2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

54_2013 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego

55_2013 w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania

56_2013 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium dochod.

57_2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Linia na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

65_2013 z dnia 19.12.2013 r. - w prawie inwentaryzacji paliwa


Data publikacji: 19.02.2013 (00:00)Data aktualizacji: 19.02.2013 (00:00)
Osoba publikująca: Beata NoculakOsoba modyfikująca: Beata Noculak
Autor: Beata Noculakliczba wejść: 136
27 maj 2016 (13:08)Beata Noculak»2013 rok
27 maj 2016 (12:07)Beata Noculak»2013 rok
17 maj 2016 (15:06)Beata Noculak»2013 rok
19 lut 2013 (00:00)Beata Noculak»2013 rok

Przejdź do góry strony