Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

NazwaData
„Dostawa tablic interaktywnych wraz z oprogramowania oraz podłączeniem do pracowni międzyszkolnych w Szkole Podstawowej w Pobłociu i Niepoczołowicach zlokalizowanych na terenie Gminy Linia (...)2017-11-16
Prowadzenie audytu wewnętrznego budżetu Gminy Linia2017-10-18
Świadczenie usługi transportowej uczniów na zajęcia edukacyjne pozaszkolne w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pn.: „Lepszy start – lepsza przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia”.2017-02-16
Pełnienie funkcji opiekuna wycieczki w trakcie wyjazdów realizowanych w formie wizyt edukacyjnych w związku z realizacją projektu pn.: „Lepszy start – lepsza przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia2017-02-27
Organizacja warsztatów z robotyki oraz interaktywnych pokazów eksperymentów naukowych w ramach DNIA NAUKI wspomagające zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla uczniów klas IV-VI w 6 Szkołach Podstawowych i dla uczniów klas I-III w 2 Gimna2017-02-28
Pełnienie funkcji opiekuna wycieczki (...) w związku z realizacją projektu pn.: „Lepszy start (...) ” II.2017-03-10
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad projektem pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linia i Zakrzewo (...)2017-04-18
„Organizacja cyklu kursów doskonalących/szkoleniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych lub gimnazjalnych z terenu gminy Linia realizujących projekt „Lepszy start - lepsza przyszłość (...)2017-05-25
„Dostawa dzienników dla nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu „Lepszy start - lepsza przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia”.2017-10-02
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Linia w sezonie 2017/2018”2017-10-16

Przejdź do góry strony