Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.2019 z dnia 03.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.2019 z dnia 03.06.2019 r

Linia, 03.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.2019
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że w dniu 03.06.2019  r. na wniosek inwestora – ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (pełnomocnictwo: Roman Andrzejewski, 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 101B/7), została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego numer PP.6733.1.2019.

Rodzaj inwestycji – budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4 kV na działce 212/2 obręb Kętrzyno, gmina Linia                                                                             

Zakres inwestycji objęty decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego – działka o nr 212/2 w obrębie Kętrzyno , gmina Linia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15,
84-223 Linia, dostępne w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administra-cyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie w postaci niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY LINIA
 


Data publikacji: 03.06.2019 (13:38)Data aktualizacji: 03.06.2019 (13:38)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 133

Przejdź do góry strony