Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) w miejscowości Kętrzyno2019-01-14-
OBWIESZCZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. 212/2 obręb KętrzynoBudowa lini kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0.4kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4kV na działce 212/2 obręb Kętrzyno2019-03-21-
OBWIESZCZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. 255/2 w LiniBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewidencyjnym 255/2 położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gmina Linia2019-04-18-
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.2019 z dnia 03.06.2019 r.OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.2019 z dnia 03.06.2019 r2019-06-03-
Przebudowa drogi gminnej nr 150019G Lewino-Leobór na odcinku dl. 1980 mb.2019-06-17-
OBWIESZCZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. 17/7 wStrzepczu.OBWIESZCZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. 17/7 wStrzepczu.2019-06-28-
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.26.2018 z dnia 15.07.2019 r.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewidencyjnym 255/2 położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gmina Linia2019-07-15-
Eksploatacja kruszywa ze złoża Linia V2019-08-05-

Przejdź do góry strony