przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Niepoczołowice 370/2

Data publikacji: 21.12.2021 (08:25)Data aktualizacji: 20.12.2022 (08:31)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 8073

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia