przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia (działki 23/16 Linia i 472 Niepoczołowice)

Data publikacji: 26.03.2020 (13:37)Data aktualizacji: 26.03.2020 (14:49)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 101

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia