Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości w Miłoszewie 24--
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Długa, Radosna, Kaszubska, Słoneczna, Malinowa i Jeżynowa w miejscowości Linia – etap I – II.--
ZP 271.9.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia--
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Długa, Radosna, Kaszubska, Słoneczna, Malinowa i Jeżynowa w miejscowości Linia” – etap I.--
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia--
Wykonanie remontu parkingów, chodników i ogrodzeń placów gminnych na terenie Gminy Linia w 2017 r.--
„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia--
Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z podłączeniem pracowni międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (...)--
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linia i Zakrzewo metodą zaprojektuj i wybuduj (...)--
Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z podłączeniem pracowni międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Linia (...)--
Rozeznanie rynku "Nadzór inwestorski - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie gm. Linia"--
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.--
„Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2017 roku”--
„Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni fizyczno – chemicznych zlokalizowanych w dwóch zespołach szkół na terenie Gminy Linia”--
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii językowych dla uczniów klas podstawowych IV – VI i uczniów klas gimnazjalnych I – III (...)--
ZP 271.13.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia--
ZP 271.14.2017 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia--
271.15.2017 Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w roku szkolnym 2017/2018--
271.16.2017 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Linia w 2017--
ZP 271.17.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia--
271.18.2017 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kętrzyno Gmina Linia--
ZP 271.19.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia III--
ZP 271.20.2017 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kętrzyno gmina Linia II--
ZP 271.21.2017 "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia--
ZP 271.22.2017 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia roboty podobne na zadaniu termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lini--
ZP 271.23.2017 Dostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowania i podłączeniem do pracowni międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (...)--
ZP 271.24.2017 „Świadczenie usług edukacyjnych przez nauczycieli (...)”--
ZP 271.25.2017 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach administracyjnych gminy Linia w 2018 r."--
ZP 271.26.2017 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł brutto--
ZP 271.27.2017 „Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, (...) w 2018 r.”--
„Przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, treningów pamięci oraz warsztatów psychologiczno – pedagogicznych dla uczniów (...)--
„Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz na warsztaty kreatywności (...)--
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia.--
„Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, (...) w okresie od listopada do grudnia 2017 r.”--
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych (....) w okresie od listopada do grudnia 2017 r."--
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia – roboty budowlane w tym podobne na zadaniu termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lini.--

Data publikacji: 02.01.2017 (10:15)Data aktualizacji: 27.03.2017 (14:53)
Osoba publikująca: Justyna KuczkowskaOsoba modyfikująca: Justyna Kuczkowska
Autor: Justyna Kuczkowskaliczba wejść: 23548
27 mar 2017 (14:53)Justyna Kuczkowska»2017
27 mar 2017 (14:52)Justyna Kuczkowska»2017
23 mar 2017 (16:53)Justyna Kuczkowska»2017 (usunięto)
02 sty 2017 (10:15)Justyna Kuczkowska»2017

Przejdź do góry strony