Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

Rejestr zmian

Nazwa Autor Data
EWIDENCJA MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE GMINY LINIA Michał Tłuścik 24 maj 2018 (11:50)
TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Justyna Kuczkowska 22 maj 2018 (14:51)
Gospodarka komunalna Astrida Kaczyńska 22 maj 2018 (14:09)
Gospodarka komunalna Astrida Kaczyńska 22 maj 2018 (14:08)
Gospodarka komunalna Astrida Kaczyńska 22 maj 2018 (14:07)
Organizacja kursu doskonalącego/szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek (...) Justyna Kuczkowska 21 maj 2018 (15:41)
Poszerzenie eksploatacji i przeróbki kruszywa naturalnego ze złoża "Linia II" o teren całych działek nr 157/4, 159/4, o teren części działki nr 102 i działek 141/2, 138 Tomasz Krauza 18 maj 2018 (13:00)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (dz. nr 65/9 obręb geodezyjny Pobłocie) Michał Tłuścik 18 maj 2018 (10:14)
Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP, Niepoczołowice (działka nr 24/13) Michał Tłuścik 18 maj 2018 (10:13)
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (dz. nr 65/9 obręb geodezyjny Pobłocie) Michał Tłuścik 18 maj 2018 (10:02)
Obwieszczenie o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działka nr 516/2) Michał Tłuścik 18 maj 2018 (09:55)
Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Linia o wartości powyżej 30 000 € na rok 2018 Justyna Kuczkowska 18 maj 2018 (08:41)
ZP 271.6.2018 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza (...) Justyna Kuczkowska 17 maj 2018 (15:31)
ZP 271.6.2018 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza (...) Justyna Kuczkowska 17 maj 2018 (15:23)
ZP 271.6.2018 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza (...) Justyna Kuczkowska 17 maj 2018 (15:22)
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OPŁAT LOKALNYCH Michał Tłuścik 17 maj 2018 (14:47)
MAŁE GRANTY 2018 Michał Tłuścik 16 maj 2018 (15:03)
TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Justyna Kuczkowska 15 maj 2018 (15:38)
Pełnienie funkcji opiekuna wycieczki podczas zajęć edukacyjnych (...) Justyna Kuczkowska 15 maj 2018 (13:24)
Pełnienie funkcji opiekuna wycieczki podczas zajęć edukacyjnych (...) Justyna Kuczkowska 15 maj 2018 (13:24)
Organizacja kursu doskonalącego/szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek (...) Justyna Kuczkowska 15 maj 2018 (12:16)
Wykonania ujęcia wód podziemnych, na terenie dz. nr 329/7 - obręb Tłuczewo Michał Tłuścik 11 maj 2018 (13:44)
Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża "TŁUCZEWO I" Michał Tłuścik 11 maj 2018 (13:18)
Organizacja kursu doskonalącego/szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek (...) Justyna Kuczkowska 11 maj 2018 (11:43)
Organizacja kursu doskonalącego/szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek (...) Justyna Kuczkowska 11 maj 2018 (11:42)
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Linia Astrida Kaczyńska 09 maj 2018 (16:07)
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Linia. Astrida Kaczyńska 09 maj 2018 (16:06)
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Linia. Astrida Kaczyńska 09 maj 2018 (15:57)
Gospodarka komunalna Astrida Kaczyńska 09 maj 2018 (15:56)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Beata Noculak 09 maj 2018 (13:55)

Przejdź do góry strony