herb.gif

Urząd Gminy Linia

ul. Turystyczna 15, 84 - 223 Linia

tel. (58) 676-85-82, fax (58) 676-85-88

 

 

Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Gminy Linia nieudostępnione w Biuletynie są dostępne w Urzędzie Gminy Linia  lub w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Linia. Informacje Publiczne są udostępnionane na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.