Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
NazwaData
Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2018 roku2018-01-04
Przebudowa dróg gminnych nr 150013 G i 150014 G dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 20202018-01-23
Wykonanie instalacji elektrycznej dla zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku żłobka gminnego na przedszkole (etap I)”.2018-02-27
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy2018-03-27
Remont odcinka drogi gminnej przez miejscowość Kętrzyno, Gmina Linia2018-03-28
ZP 271.6.2018 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza (...)2018-05-17
ZP 271.7.2018_Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii językowych dla uczniów (...)2018-05-28
271.8.2018_Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku żłobka gminnego na przedszkole (etap I) II2018-06-06
271.9.2018_Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku żłobka gminnego na przedszkole (etap I)2018-06-25
271.10.2018_Dostawa i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych (...)2018-07-06
271.11.2018_Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w roku szkolnym 2018/20192018-07-11
271.12.2018_Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku żłobka gminnego na przedszkole (etap I) IV2018-07-16
271.13.2018_Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Gmina Linia2018-07-18
271.14.2018_Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Linia i Niepoczołowice oraz budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Pobłocie2018-07-18
271.15.2018_Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Linia2018-07-25
271.16.2018_Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Linia i Niepoczołowice” oraz budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Pobłocie II2018-07-26
271.17.2018_Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Linia II2018-08-14
271.18.2018_Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Linia w sezonie 2018/20192018-10-02
271.19.2018_Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Linia2018-10-22
271.20.2018_Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (...)_.2018-10-30
271.21.2018_Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Linia II2018-11-08
271.22.2018_Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach administracyjnych gminy Linia w 2019 r.2018-11-22
271.23.2018_Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku (...)2018-11-28
271.24.2018_Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Linia2018-12-07
271.25.2018_Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2019 roku2018-12-19

Przejdź do góry strony