Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
NazwaData
Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2016 roku2015-12-30
Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu.2015-11-25
Modernizacja drogi gruntowej gminnej nr 150020G na odcinku Miłoszewo Karpaty – Lewino na terenie gminy Linia2015-11-17
Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych gminy Linia2015-01-12
Wyposażenie obiektu Gminnego Domu Kultury oraz remont stadionu gminnego w Lini2015-01-15
Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia2015-02-09
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Linia, gm. Linia2015-03-18
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY DLA POJAZDÓW GMINY LINIA2015-03-25
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY DLA POJAZDÓW GMINY LINIAII2015-04-13
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Linia do szkół.2015-07-22
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego2015-07-27
Modernizacja drogi gminnej nr 150011G dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzepcz, gm. Linia2015-08-13
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY LINIA DO SZKÓŁ II2015-08-18
Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Linia2015-08-20
Usługi nadzoru inwestorskiego w ramach zadania /Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy2015-08-25
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach administracyjnych gminy Linia.2015-10-13
Modernizacja drogi gminnej nr 150011G dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzepcz, gm. Linia II2015-10-14
Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych gminy Linia,2015-10-27
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Linia.2015-11-05
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją pod wskazanym adresem.2015-11-12

Przejdź do góry strony