Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
NazwaData
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Linia2013-10-28
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Linia II2013-10-16
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Linia2013-10-03
Przeprowadzenie 5 szkoleń dla 40 /BO/ z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet2013-08-29
REMONT DRÓG W M. LINIA I SMAŻYNO W GMINIE LINIA2013-01-21
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY LINIA DO SZKÓŁ2013-01-28
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY LINIA2011-06-07
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LINIA I NIEPOCZOŁOWICE NA TERENIE GMINY LINIA2013-01-30
Zarządzanie projektem w zakresie wykonywania zadań kierownika projektu (1 osoba), specjalisty ds. promocji i rozliczania (1 osoba)2013-03-20
Remont dróg gminnych w sołectwach Lewinko, Linia, Pobłocie i Strzepcz2013-03-21
Dostawa oleju napędowego i etyliny dla pojazdów Gminy Linia2013-05-13
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Linia2013-05-13
Wywóz odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej, oczyszczalni ścieków w Tłuczewie oraz terenów letniskowych na terenie gminy Linia2013-06-12
Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji pn.: Budowa ścieżek rowerowych w miejscowościach Linia i Niepoczołowice na terenie gminy Linia2013-06-26
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poprzez budowę nawierzchni ul. Ks. St. Szarafińskiego2013-07-11
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją pod wskazanym adresem II2013-08-01
DOSTAWA WĘGLA DO URZĘDU GMINY I SZKÓŁ Z TERENU GMINY LINIA2013-08-13
Modernizacja nawierzchni drogi Linia – Miłoszewo2013-08-14
Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego2013-08-21
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją pod wskazanym adresem2013-06-26

Przejdź do góry strony