Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
NazwaData
Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji pn.: Budowa ścieżek rowerowych w miejscowościach Kętrzyno, Lewino, Miłoszewo i Tłuczewo na terenie gminy Linia i Budow2012-11-26
Wykonanie boisk sportowych w ramach realizacji operacji pn.: Budowa poliuretanowych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Niepoczołowice i Pobłocie 2012-11-26
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Linia2012-11-22
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach operacji pn.: „Zachowanie i zabezpieczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby nad Jeziorem Strzepcz....2012-10-16
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/20132012-10-01
DOSTAWA OLEJU NAPEDOWEGO I ETYLINY DLA POJAZDOW GMINY LINIA2012-05-09
Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn.: Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III z terenu gminy Linia.2012-02-08
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepoczołowice2012-03-20
WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TŁUCZEWIE ORAZ TERENÓW LETNISKOWYCH NA TERENIE GMINY LINIA2012-04-10
DOSTAWA WEGLA DO URZEDU GMINY I SZKOŁ Z TERENU GMINY LINIA2012-05-14
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY LINIA2012-05-16
DOSTAWA OLEJU NAPEDOWEGO I ETYLINY DLA POJAZDOW GMINY LINIA II2012-05-22
DOSTAWA WEGLA DO URZEDU GMINY I SZKOŁ Z TERENU GMINY LINIA II2012-05-23
Świadczenie usług pocztowych2012-05-28
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego2012-07-23
Pełnienie funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego (5 osób), nauczyciela zajęć integracyjnych (1 osoba) oraz specjalisty ds. nadzoru pedagogicznego (1 osoba)2012-07-25
Zarządzanie projektem w zakresie wykonywania zadań koordynatora projektu (1 osoba), specjalisty ds. wdrażania projektu (1 osoba) oraz pracownika ds. obsługi punktów przedszkolnych, rekrutacji, monito2012-07-25
UŁOŻENIE TŁUCZNIA I MASY BITUMICZNEJ NA NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ W M. MIŁOSZEWO2012-08-29
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Linia2012-09-12
Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn.: Gimnazjalista z pasją – rozwój kompetencji kluczowych młodzieży z Gminy Linia.2012-09-24
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Linia2012-09-27

Przejdź do góry strony