przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

XXI SESJA RG - 28.12.2012 R.

Załączniki do pobrania:

200_w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018

201_w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2012 rok

202_w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018

203_w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Linia na 2013 rok

204_w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego

205_w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagosp

206_w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Linia (dot. działki nr 26/6)

207_w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Linia (dz. nr 21/2, 22/12 i 22/14)

208_w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Tłuczewo (dot. działki nr 126/5)

209_w sprawie zmiany uchwały nr 168/XVIII/VI/2012 Rady Gminy Linia w spr. przystąpienia do sporządz.

Data publikacji: 22.03.2013 (00:00)Data aktualizacji: 22.03.2013 (00:00)
Osoba publikująca: Beata NoculakOsoba modyfikująca: Beata Noculak
Autor: Beata Noculakliczba wejść: 8065

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia