przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, Sosnowej i Klonowej w m. Linia

Data publikacji: 30.03.2020 (13:45)Data aktualizacji: 30.03.2020 (13:45)
Osoba publikująca: Justyna KuczkowskaOsoba modyfikująca: Justyna Kuczkowska
Autor: Justyna Kuczkowskaliczba wejść: 343

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia