przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Kętrzyno z płyt yomb

Data publikacji: 22.05.2020 (14:02)Data aktualizacji: 26.05.2020 (15:28)
Osoba publikująca: Justyna KuczkowskaOsoba modyfikująca: Justyna Kuczkowska
Autor: Justyna Kuczkowskaliczba wejść: 47

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia