Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.2.2.2017 z dnia 13.12.2018 r

 

Linia, 13.12.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nrPP.6733.2.2.2017
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się,
że w dniu 12.12.2018 r. na wniosek inwestora – P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa, pełnomocnictwo: Marcin Majer BAZA sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 53, 87-100 Toruń, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego numer PP.6733.2.2.2017.

 

Rodzaj inwestycji – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4
na działce o nr ewidencyjnym 17/7 położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gmina Linia.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15,
84-223 Linia, w godz. pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie w postaci niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 Wójt Gminy Linia


Data publikacji: 13.12.2018 (13:54)Data aktualizacji: 13.12.2018 (13:54)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 273

Przejdź do góry strony