Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.2.1.2017 z dnia 18.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr PP.6733.2.1.2017 z dnia 18.04.2018 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Linia z dnia 06.06.2017 r. Nr PP.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewidencyjnym 17/7 położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gmina Linia, w dniu 18.04.2018 r. została wydana decyzja uchylająca wskazaną decyzję oraz orzekająca o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji (Nr PP.6733.2.1.2017 z dnia 18.04.2018 r.).

Rodzaj inwestycji – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 17/7 położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gmina Linia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, dostępne w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administra-cyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie w postaci niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Linia


Data publikacji: 18.04.2018 (10:12)Data aktualizacji: 18.04.2018 (10:12)
Osoba publikująca: Tomasz KrauzaOsoba modyfikująca: Tomasz Krauza
Autor: Tomasz Krauzaliczba wejść: 339

Przejdź do góry strony