przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.2018

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.01.2017 r. na wniosek inwestora – P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, pełnomocnictwo: Katarzyna Adamska, ul. Arkońska 6 bud. A3, 80-387 Gdańsk oraz Janusz Tomaszewski, ul. Arkońska 6 bud A3, 80-387 Gdańsk, została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego numer PP.6733.1.2018.

Rodzaj inwestycji – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 255/2 położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gmina Linia.

             Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, pok. nr 7, dostępne w godzinach pracy urzędu.
             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie w postaci niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Data publikacji: 15.01.2018 (17:09)Data aktualizacji: 15.01.2018 (17:09)
Osoba publikująca: Tomasz KrauzaOsoba modyfikująca: Tomasz Krauza
Autor: Tomasz Krauzaliczba wejść: 515

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia