Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.14.2018

Linia, 30.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.14.2018
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073z póżn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 30.11.2018 r. na wniosek inwestora – P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa, pełnomocnictwo: Katarzyna Adamska, ul. Arkońska 6 bud. A3,
80-387 Gdańsk oraz Janusz Tomaszewski, ul. Arkońska 6 bud A3, 80-387 Gdańsk, została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego numer PP.6733.1.14.2018.

 

Rodzaj inwestycji – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4
na działce o numerze ewidencyjnym 255/2 położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gmina Linia.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15,
84-223 Linia, dostępne w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administra-cyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.), zawiadomienie w postaci niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.


 

 

 

 

Wójt Gminy Linia

 

 

 

 


Data publikacji: 30.11.2018 (12:39)Data aktualizacji: 30.11.2018 (12:39)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 241

Przejdź do góry strony