Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Miłoszewo dz. nr 150/7))

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 50, art. 52 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora – Gminy Linia, zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rodzaj inwestycji – budowa sieci wodociągowej Ø 90 mm na działkach o numerach ewidencyjnych 453/2, 596 i 150/7 położonych w obrębie geodezyjnym Miłoszewo, gmina Linia.

Zakres inwestycji objęty decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego – działka o nr 150/7 położona w obrębie Miłoszewo, gmina Linia.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Linia, 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15, tel.(58) 676 85 82 wew. 92, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia dokonania zawiadomienia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Nie przedstawienie stanowiska w określonym terminie uważa się za pozytywne zaopiniowanie sprawy.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gmiy Linia


Data publikacji: 20.04.2018 (09:08)Data aktualizacji: 20.04.2018 (09:08)
Osoba publikująca: Tomasz KrauzaOsoba modyfikująca: Tomasz Krauza
Autor: Tomasz Krauzaliczba wejść: 298

Przejdź do góry strony