Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
NazwaData
Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża "TŁUCZEWO I"2017-07-07
Ferma drobiu na działce 208/20 w miejscowości Linia2017-06-26
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek2017-06-20
Farma Fotowoltaiczna w Pobłociu2017-06-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.2.20172017-06-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.1.20172017-03-24
Decyzja w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiornikó bezobsługowych i transport nieczystości ciekłych (TOI TOI Polska Sp. z o.o.)2017-03-24
Obwieszczenie o wyłożeniu do publ. wglądu projektu zmiany Studium2017-03-10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Strzepcz dz. nr 17/7)2017-02-22
OBWIESZCZENIE "Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork"2017-01-20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Linia dz. nr 5942 i 62)2017-01-20
Budowa budynku inwentarskiego do 201 DJP2016-10-21
Poszerzenie eksploatacji i przeróbki kruszywa naturalnego ze złoża "Linia II" o teren całych działek nr 157/4, 159/4, o teren części działki nr 102 i działek 141/2, 1382017-11-06
OBWIESZCZENIE o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (stacja bazowa telefonii komórkowej - Strzepcz dz. 17/7)2017-12-15

Data publikacji: 17.01.2017 (08:13)Data aktualizacji: 17.01.2017 (08:13)
Osoba publikująca: Beata NoculakOsoba modyfikująca: Beata Noculak
Autor: Beata Noculakliczba wejść: 2060

Przejdź do góry strony