Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
NazwaData
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego2016-12-23
Budowa węzła betoniarskiego Niepoczołowice2016-12-08
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Linia - 20152016-11-25
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.6733.9.162016-11-04
Decyzja o wydaniu pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych ELWOZ2016-10-24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publ. wglądu projektów mpzp Linia i fragment Pobłocie2016-10-14
Obwieszczenie w sprawie rewitalizacji linii kolejowej na 229 na odcinku Kartuzy - Lębork2016-10-12
Obwieszczenie o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w Niepoczołowicach, gm. Linia2016-10-07
OBWIESZCZENIE wyłożenie Studium Tłuczewo 144.3 i fr. Pobłocie2016-09-30
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu studium fragmentu wsi Linia (żwirownia)2016-09-30
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP fragmentu wsi Linia (żwirownia)2016-09-30
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany mpzp Linia 643/102016-08-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rodzaj inwestycji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobłocie, gmina Linia.2016-08-23
Budowa farmy fotowoltaicznej Linia II o mocy 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zakrzewo, powiat wejherowski, województwo pomorskie2016-07-20
Budowa farmy fotowoltaicznej Linia I o mocy 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pobłocie, powiat wejherowski, województwo pomorskie2016-07-20
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego2016-07-18
Obwieszczenia w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2016-07-04
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia. Część terenu działki nr 216 Zakrzewo, teren działki nr 6 Niepoczołowice2016-06-15
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla działek 494/1, 494/2 i 497, 476/4 i 37/9, 234/4 w miejscowości Niepoczołowice2016-06-15
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działki nr 144/3 położonej w obrębie geodezyjnym Tłuczewo, fragmentu w obrębie geodezyjnym Pobłocie2016-06-15
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian MPZP działki 144/3 w Tłuczewie, fragmentu wsi Linia, fragmentu wsi Niepoczołowice, fragmentu obrębu geodezyjnego Pobłocie2016-06-15
Budowa farmy fotowoltaicznej „Linia I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pobłocie, gmina Linia, powiat wejherowski, województwo pomorskie.”2016-06-09
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie, gm.Linia - Warunki Środowiskowe2016-05-20
Budowa farmy fotowoltaicznej „Linia II o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zakrzewo, gmina Linia, powiat wejherowski, województwo pomorskie.”2016-05-16

Data publikacji: 16.05.2016 (14:49)Data aktualizacji: 18.07.2016 (07:45)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Beata Noculak
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 2278
18 lip 2016 (07:45)Beata Noculak»2016
16 maj 2016 (14:49)Michał Tłuścik»2016

Przejdź do góry strony