przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

» Osoby fizyczne 03 lip 2019 (10:09)
» Osoby prawne 03 lip 2019 (10:09)

Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały nr Nr 99/X/VII/2015 z Rady Gminy Linia z dnia 20 listopada 2015 roku (druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku).

 

Data publikacji: 03.07.2019 (10:09)Data aktualizacji: 03.07.2019 (10:09)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 296

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia