przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

DRUKI

Załączniki do pobrania:

STYPENDIUM SZKOLNE - WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

2013 ROK DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMYWANIU POMOCY DE MINIMIS*

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS*

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

 

Data publikacji: 06.05.2016 (12:58)Data aktualizacji: 24.01.2019 (14:42)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Beata Noculak
Autor: Admin liczba wejść: 4874

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia